logga - google+

Hälsinglands Familjerådgivning - för boende i Ovanåker
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Ovanåkers Kommun. Hos oss har du möjlighet att fritt välja vilken av våra fyra mottagningar i Hälsingland som passar dig bäst. 

Kristin Oldenburg, Familjerådgivare Kristin Oldenburg, Familjerådgivare
Kristin Oldenburg är beteendevetare och KBT-terapeut. Har även utbildning inom familjeterapi samt är utbildad seminarie- och familjehandledare. Andra relevanta utbildningar som Kristin har är inom ACT, återfallsprevention och MI. Kristin har många års erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete inom öppenvårdspsykiatrin samt  av familjebehandling i mötet med barn, unga och deras föräldrar inom socialtjänstens öppenvård.

E-post

Synpunkter 
Synpunkter, klagomål eller beröm som rör verksamheten lämnas på vår sida "Säg vad du tycker"
 

Verksamhetschef är Andreas Wiklund:
E-post

Bokning
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.

Du kan också boka tid här:

Avgift
Avgiften är 100 kr och betalas med kort vid varje besök. Återbud lämnas minst 24 timmar innan besöket.

 

Besöksadress
Collinigatan 2, Bollnäs