Familjerådgivningen City - för boende i Järfälla

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Järfälla Kommun. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi.

Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm
Madelen Alling är socionom med vidareutbildning i familjeterapi, metoder i klinisk sexologi samt har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering. Madelen har arbetat som familjeterapeut i 20 år samt som familjerådgivare i mer än 15 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. Madelen har också i flera år arbetat specifikt med barnlöshets påverkan både individuellt och på parrelationen.  E-post
Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm

Ninnie Björkman har som socionom i mer än 30 år arbetat med förändringsarbete  riktat till individer, grupper och organisationer. Hon har mångårig erfarenhet av bland annat samtalsbehandling med familjer, tonåringar och barn, handledning, kris- och konflikthantering. Ninnie har utbildningar i bland annat psykoterapi, familjebehandling och sexologi. Familjesamtal och nätverksarbete löper som en röd tråd genom hennes karriär. De senaste 15 åren har Ninnie arbetat som familjerådgivare och då även på uppdragsbasis i familjer med vårdnadskonflikter. E-post

Janne Wendin, Familjerådgivningen City, Stockholm Janne Wendin, Familjerådgivningen City, Stockholm

Janne Wendin är beteendevetare med utbildning i psykoterapi och familjeterapeutiskt arbete. Han har i mer än 35 år i olika former arbetat med individer, par och familjer, varav mer än 15 år som privatpraktiserande terapeut och handledare. Janne har också i många år arbetat med nyblivna föräldrar och de utvecklingsmöjligheter och nya krav föräldrarollen innebär. Att uppmärksamma erfarenheter från de egna ursprungsfamiljernas värderingar, sätt att kommunicera och skapa roller och hur de på olika sätt påverkar den nya familjen är ofta till nytta. E-post

Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm

Daniel Rosenlind är legitimerad psykoterapeut (KBT) och har en grundutbildning i familjeterapi, samt en grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk grund. Daniel har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med barn, ungdomar, par och familjer, från bl. a. barn- och ungdomspsykiatrin samt Adoptionsrådgivningen. Han har 20 års erfarenhet av arbete med adopterade och adoptivföräldrar. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med kommunikation, tillit, intimitet, lust, omtanke och respekt. Daniel tar emot även engelsktalande par. E-post

Bokning
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.

Du kan också boka din tid här:


Hitta
Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget). 

Avgift
Avgiften på 250 kr/samtal (90 min) betalas med kort. Upp till fem samtal erbjuds med möjlighet till förlängning med ytterligare samtal om behov finns.

Du behöver ha ett kundnummer som du uppger när du bokar tid. Om du bokar din tid via nätet mailar du numret till info@familjeradgivningen.com. Kundnumret får du av socialförvaltningens kundtjänst (Järfälla Kommun): 08-580 28 500, menyval 2. E-adress: kundtjanst.social@jarfalla.se.


Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef är Andreas Wiklund, E-post


Synpunkter och klagomål
Synpunkter och klagomål som rör verksamheten lämnas här.