Familjerådgivningen City - för boende i Tyresö
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Tyresö Kommun. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi.

Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm
Madelen Alling är socionom med vidareutbildning i familjeterapi, metoder i klinisk sexologi samt har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering. Madelen har arbetat som familjeterapeut i 20 år samt som familjerådgivare i mer än 15 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. Madelen har också i flera år arbetat specifikt med barnlöshets påverkan både individuellt och på parrelationen.  E-post
Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Lars har också en grundläggande psykoterapeutisk utbildning i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och KBT. Lars har under 20 år arbetat med barn och familj i olika former. Lars har stor erfarenhet av arbete med separerade föräldrapar som är i konflikt och inte kommer överens kring frågor som rör barnen. Lars har också fortbildning inom, och mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. Lars tar även emot engelsktalande par. E-post

Janne Wendin, Familjerådgivningen City, Stockholm Janne Wendin, Familjerådgivningen City, Stockholm

Janne Wendin är beteendevetare med utbildning i psykoterapi och familjeterapeutiskt arbete. Han har i mer än 35 år i olika former arbetat med individer, par och familjer, varav mer än 15 år som privatpraktiserande terapeut och handledare. Janne har också i många år arbetat med nyblivna föräldrar och de utvecklingsmöjligheter och nya krav föräldrarollen innebär. Att uppmärksamma erfarenheter från de egna ursprungsfamiljernas värderingar, sätt att kommunicera och skapa roller och hur de på olika sätt påverkar den nya familjen är ofta till nytta. E-post

Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm

Ninnie Björkman har som socionom i mer än 30 år arbetat med förändringsarbete  riktat till individer, grupper och organisationer. Hon har mångårig erfarenhet av bland annat samtalsbehandling med familjer, tonåringar och barn, handledning, kris- och konflikthantering. Ninnie har utbildningar i bland annat psykoterapi, familjebehandling och sexologi. Familjesamtal och nätverksarbete löper som en röd tråd genom hennes karriär. De senaste 15 åren har Ninnie arbetat som familjerådgivare och då även på uppdragsbasis i familjer med vårdnadskonflikter. E-post

Bokning
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post 

Du kan också boka din tid här:

Avgift
Avgiften på 300 kr/samtal (90 min) betalas med kort. Avgiften debiteras vid återbud senare än kl 09:00 dagen innan besöket.

Upp till tre samtal erbjuds och om rådgivaren bedömer att det finns särskilda skäl kan ytterligare samtal erbjudas.

Mottagningens öppettider

Måndag 08:00-21:00 Torsdag 08:00-21:00
Tisdag 08:00-21:00 Fredag 08:00-17:00
Onsdag 08:00-21:00 Söndag 09:00-17:00

Hitta
Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget). 

Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef är Andreas Wiklund, E-post