logga - google+

Livspussla för space

Jag tror att den vanligaste formulerade önskan för par som bokar tid med mej på familjerådgivningen är att få hjälp med kommunikationen.

Paren uttrycker en känsla av att ha fastnat i gamla mönster och fast de inte vill så missförstår de varandra ständigt, stämningen är spänd och irriterad.

Inte sällan beskriver de att det är glest mellan stunder av närhet och intimitet.

Ibland har en i paret sökt närheten på annat håll och i den gemensamma sängen ligger två personer som båda uttrycker att de upplever stor ensamhet.

Ibland funderar jag över vad tidsandan gör med oss i våra nära relationer. Oftast arbetar båda, gör karriär, har fritidsintressen och tiden är en bristvara.

Vi är många som lever hektiskt, fullmatade med optimeringar i vardagen för att leva maximalt under dygnens alla timmar. Hämtningar och lämningar, matlagning och fritidsintressen struktureras. Vem gör vad – när och hur? Hur ska vi få vardagen att fungera? Idag förväntas vi också följa barnen på deras aktiviteter betydligt oftare än förr. Ett bra samarbete och flexibilitet blir en nödvändighet. När väl barnen är tysta och lugnet lagt sej tycks alltfler ägna kvällen åt olika aktiviteter på internet.

En kvällstidning publicerade häromdagen resultatet från en ny undersökning av 3000 svenskars sexualvanor. Siffrorna jämfördes med en tidigare undersökning från 1996. Sexfrekvensen har sedan dess minskat med 24%. Färre uppger att de ofta har lust, fler uppger sällan. Forskare uttrycker att detta tycks vara en internationell trend och använder ord som att detta är ett folkhälsoproblem. Den äldre åldersgruppen, 66-74 år samt de yngre kvinnorna under 20 år skiljde dock ut sej genom att ha mer sex än tidigare. Största nedgången fanns i gruppen 35-49 år.

”Huvudforskaren bakom förra studien, professor Bo Lewin tar upp livspusslet, som kan ha förvärrats av "curlande" föräldrar.

I övrigt måste det vara något som sänker aktiviteten hos alla utom hos åldringarna. Kanske blir vi socialt uttröttade av den ständiga uppkopplingen. Dessutom lägger många ner mycket tid på nätet.”(Aftonbladet lörd den 25 maj).

Inget barn mår bra av att vara huvudperson i sin förälders liv. Livspusslet måste kanske ses över ibland för att bitarna ska vara välbalanserade.

Paren som söker sej till familjerådgivningen för att få hjälp för att de ”inte kan kommunicera” eller ”fastnat i gamla mönster ”kan ibland då vi gemensamt blickar tillbaka på ögonblick i deras historia där de träffades, eller stunder de minns som goda, plötsligt se på varandra med den värme, öppenhet och tillgänglighet som de så längtat efter. Känslor som stoppats undan blir tillgängliga igen. Det är som att föreställningar kring den andre och sig själva skalas av och den person de en gång föll för blir åter synlig.  

Det är inte för inte ivriga bloggare utropar att ”nu gör vi vardagsrummet till internetfritt område” och ”plötsligt flödar samtalen igen”.

Vi är många som behöver lägga bort både mobil och dator, erövra ett space för att få landa i oss själva för att sedan orka ta in partner så vi så småningom kan och orkar dela känslor och tankar igen.

/ Karin Enqvist, leg. psykoterapeut, Östermalms Familjerådgivning