logga - google+

Men hjärtat slår i varje ord - Var kommer barnen in?

Hansson de Wolf United skrev och sjöng "Var kommer barnen in". Texten kommer till mig när jag går på morgonpromenad med hunden och ser föräldrar på väg med sina barn till förskolor och skolor. De ser ut att ha bråttom och jag har lätt att känna igen mig i situationen, både som barn och förälder.

Nog är det ganska mödosamt att få ihop föräldraskap, arbetsliv, egentid, att umgås och vårda sina relationer. Inte heller är det alltid så lätt som barn att förstå vad som händer eller varför det är som det är.  Barn anpassar sig efter oss vuxna vilket ytterst handlar om överlevnad. Föräldraskap innebär så mycket och de flesta av oss tar det på högsta allvar, precis som det ska vara. När parrelationen får för lite uppmärksamhet, ofta i samband med att föräldraskapet träder in, kan familjerådgivning vara ett sätt att komma vidare. Familjerådgivning är en  möjlighet att tillsammans med sin partner och en opartisk person undersöka vad som är viktigt för var och en och för paret gemensamt i den livsfas de just nu befinner sig i.

Att leva i relation är inte enkelt. Erich Fromms definition "Kärleken är vad kärleken gör" vill jag gärna koppla ihop med att det kanske handlar mer om att ge, än att få, eller som någon uttryckt det "en god partner skapar en till". Forskning visar att problem i parrelationer hotar vår hälsa och påverkar oss negativt på många livsområden till exempel i arbetslivet och i föräldraskapet.

Här kommer barnen in! 

Att ta hjälp att komma vidare i parrelationen gagnar sannolikt inte bara oss vuxna utan också våra barn och inte bara här och nu eftersom de erfarenheter och modeller vi får som barn just när det gäller relationer bär vi med oss och använder oss av som vuxna.

Visst är det hoppfullt att det går att ändra sitt sätt att relatera!

/ Magdalena Hjortstorp, Familjerådgivare vid Östermalms Familjerådgivning