logga - google+

Praktikbaserad studie
2013 påbörjade vi en praktikbaserad studie som syftar till att undersöka effekten av den familjerådgivning som ges. Projektet planeras i sin första fas pågå till och med 2017 och omfattar i dagläget sju kommuner, fem kommuner i Hälsingland (Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig), Karlskrona Kommun och Region Gotland. Ett fåtal deltagare från Storstockholm har också ingått. Studien genomförs med instrumentet ODR36 som är en vidareutveckling av Dyadic Adjustment Scale (DAS) och innehåller fem dimensioner: enighet, samhörighet, tillfredställelse, sensualitet och sexualitet. En deluppföljning gjorde i juni 2014. Datamaterialet har bearbetats av professor Kerstin Armelius. Läs delstudien här.