logga - google+

Psykoterapi
Vi erbjuder möjlighet till individuell samtalsbehandling hos någon av våra legitimerade psykoterapeuter för dig
-som går igenom en svår livssituation, t ex efter en separation
-bär på upplevelser eller erfarenheter som påverkar dig och ditt liv negativt 
-har utmaningar som får konsekvenser för hur du mår och förmår. 

Oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem, sexuella frågor, dålig självkänsla, kriser och trauman är vanliga anledningar att söka psykoterapi. Psykoterapi kan vara en hjälp att känna stöd, formulera, förstå och bearbeta känslor och händelser, att identifiera, se mönster, förändra och finna vägar.

Psykoterapin kan innefatta allt från några få samtal till en regelbunden kontakt under en längre tid. Syfte, mål och upplägg formulerar du tillsammans med psykoterapeuten.

Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning 
par- och familjeterapi.
Lars har även grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi och KBT. Han 
har också studerat klinisk sexologi, grundkurs i emotionellt fokuserad 
parterapi samt metoder för arbete med våld i nära relationer. Lars har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med individer, par och familjer i frågor som rör de nära relationerna och i livsfaser då 
förutsättningarna förändras.  E-post

Bokning
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post 
 

Avgift
Avgiften på 1290 kr/samtal (60 min) betalas med kort. Avgiften debiteras vid återbud senare än 24 timmar innan besöket.


Hitta
Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget).