logga - google+

Personuppgiftslagen - PUL

I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid bokning av familjerådgivning kommer att behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess. Uppgifterna registreras för att möjliggöra den fortsatta kontakten med familjerådgivningen och kommer endast användas på det sättet. Användning för reklam eller dylikt kommer ej att ske. Dina uppgifter raderas i juli året efter att ditt ärende har avslutats. Ditt ärende raderas också om du har du registrerat dig men sedan inte har haft ett genomfört besök inom 90 dagar från registreringen (och ingen kommande bokning finns). Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Vill du inte lämna ut uppgifter om dig själv men ändå boka tid, vänligen ring oss istället.

Personuppgiftsansvarig är Mentea AB (556732-2184), Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, 0770-33 06 16, info@mentea.se.

 

Tillbaka till registreringen