logga - google+

Gotlands Familjerådgivning
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Region Gotland.

Kerstin Danneholm, familjerådgivare Kerstin Danneholm, familjerådgivare

Kerstin Danneholm är socialpedagog och legitimerad psykoterapeut med inriktning familjeterapi. Hon har en grund-läggande orienterande utbildning i KBT med en fördjupning i traumafokuserad KBT, anknytningsbaserad familjeterapi och nätverksterapi. Med sina dryga 30 års erfarenhet av arbete med barn- ungdomar och familjer, varav ca 20 år inom barn- och ungdomspsykiatri, har hon en gedigen erfarenhet av att arbeta med föräldra- barnrelationer liksom med parrelationer och övrigt nätverk. Hennes fokus är kommunikation; att utforska anknytningsmönster hos individen och utifrån det se vilka samspels- och kommunikationsmönster som uppstår i parrelationen. E-post

Magnus Lerman är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning familjeterapi. Han har flera kortare vidareutbildningar, däribland anknytningsbaserad familjeterapi, nätverksterapi och sexologi. Magnus har 18 års erfarenhet av terapeutiskt arbete med barn, ungdomar och familjer och yrkeserfarenhet bl.a. från familjerätt, barn- och ungdomspsykiatrin samt våld i nära relation. E-post

Avgift
Avgiften på 100 kr betalas med kort. Avgiften debiteras vid återbud mindre än 24 timmar innan besöket. ​

Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00. E-post

Synpunkter
Du kan lämna dina synpunkter direkt till någon på mottagningen eller via följande länk "Säg vad du tycker"
 

Verksamhetschef Andreas Wiklund: E-post

Besöksadress
Herkulesvägen 10, Visby (klicka på kartnålen för beskrivning)