logga - google+

Hälsinglands Familjerådgivning - för boende i Ljusdal
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Ljusdals Kommun. Även om du tillhör Ljusdals Kommun har du möjlighet att fritt välja vilken av våra fyra mottagningar i Hälsingland som passar dig bäst. 
 

OBS! Verksamheten stänger 2019-10-31. För familjerådgivning därefter hänvisas till kommunens socialtjänst. 

Kristin Oldenburg, Familjerådgivare Kristin Oldenburg, Familjerådgivare
Kristin Oldenburg är beteendevetare och KBT-terapeut med vidareutbildning i sexologi. Hon har även utbildning inom familjeterapi och är utbildad seminarie- och familjehandledare, ACT-instruktör samt utbildad i återfallsprevention och MI. Kristin har sedan 2003 mött de flesta former av psykologisk och psykiatrisk problematik hos människor i varierande åldrar samt av andra problem och utmaningar såsom livskriser, negativa livsmönster, låg självkänsla, stress, missbruk, sexuell problematik och relationsproblem. Kristin har arbetat många år inom den psykiatriska öppenvården samt med familjebehandling inom socialtjänstens öppenvård. E-post

Andreas Wiklund, Verksamhetschef
E-post

Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.

Avgift
Avgiften på 100 kr betalas med kort. Avgiften debiteras vid återbud mindre än 24 timmar innan besöket.

Besöksadress: Hotellgatan 17, Ljusdal

Synpunkter 
Synpunkter, klagomål eller beröm som rör verksamheten lämnas på vår sida "Säg vad du tycker"