logga - google+

Helsingborgs Familjerådgivning - för boende i perstorp
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Perstorps Kommun.
 

Ante Westman, Helsingborgs Familjerådgivning Ante Westman, Helsingborgs Familjerådgivning
Ante Westman har steg 1-utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy), är utbildad socialpedagog och har fördjupad utbildning i bland annat familjeterapi, anknytningsteori, spädbarnspsykiatri och lösningsfokuserat förhållningssätt. Ante har lång erfarenhet av att arbeta med familjerelationer i olika konstellationer, främst med fokus på småbarn och spädbarnsfamiljer. En känsla av missnöje med relationen kan leda till negativa samspelsmönster. På Familjerådgivningen får ni möjlighet att tydliggöra era olika rollers betydelse för relationen och att utforska möjligheterna till förändring så en känsla av att ett mer positivt samspelsmönster kan komma igång. E-post
Thomas Härén utbildad är socialpedagog och legitimerad psykoterapeut. 
Thomas har mer än 30 års erfarenhet av arbete med psykoterapi och familjerådgivning. Thomas arbetar på mottagningen huvudsakligen måndagar. 
Johanna Furby, Helsingborgs Familjerådgivning Johanna Furby, Helsingborgs Familjerådgivning
Johanna Furby är utbildad socionom med grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Hon har erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och familjer och har i många år arbetat inom skolan. Hon har även arbetat med trauma- och flyktingproblematik. Johanna Furby har utbildning inom drogprevention och har bedrivit föräldrautbildningar. Idag bedriver Johanna samtalsterapi med par och enskilt, hon träffar familjer, vuxna, tonåringar samt nyblivna föräldrar. E-post
Jenny Skogsberg, Helsingborgs Familjerådgivning Jenny Skogsberg, Helsingborgs Familjerådgivning
Jenny Skogsberg är socionom och familjeterapeut. Jenny började sitt yrkesliv som socionom 2002 inom Socialtjänsten som socialsekreterare och fortsatte sedan till den somatiska sjukvården där hon i 14 år arbetade som hälso- och sjukvårdskurator både inom vuxensjukvården och barn, familj- och kvinnosjukvården. Jenny har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris och sorg men även utifrån familjebildning, graviditet och förlossning. Jenny är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Idag arbetar Jenny med par- och familjer i olika konstellationer utifrån den systemteoretiska teoribildningen. Hon arbetar delvis utifrån att individer är experter i sina egna liv och har rätt till sina egna berättelser om sin historia och identitet. Genom att få hjälp att bredda sina berättelser om sina liv skapas också möjligheter att möta svårigheter på nya sätt. Kommunikationsteori är också en stor del av det arbetet som Jenny bedriver. För att kunna göra livsförändringar är det viktigt att öka förståelsen för varandras behov och bli medveten om de relationsmönster som skapar fastlåsningar i relationen. Hur vi kommunicerar med varandra blir därför mycket viktigt. E-post

Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 07:00-16:30. E-post.

Telefonrådgivning och samtal via video
Viss rådgivning kan ges via telefon. För bokning av detta hänvisas till tfn 0770-33 06 16. Även samtal via video (Teams) erbjuds vilket det går att läsa mer om här

Avgift
Avgiften 200 kr per samtal (90 min). Avgiften betalas med kort och debiteras vid återbud mindre än 24 timmar innan besöket. Upp till sju samtal erbjuds. 

Adress
Stortorget 13, Helsingborg


Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef Andreas Wiklund: E-post