logga - google+

Familjerådgivningen City - för boende Österåker
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Österåkers Kommun. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi.

Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm
Madelen Alling är socionom med vidareutbildning i familjeterapi.  Hon har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering, har läst metoder i klinisk sexologi samt har en grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy).  Madelen har arbetat som familjeterapeut i många år samt som familjerådgivare i 15 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. En förbättrad kommunikation och nya samspelsmönster leder ofta till förståelse på ett djupare plan och mer långsiktiga förändringar. Madelen har också i flera år arbetat specifikt med barnlöshets påverkan på parrelationen. E-post
Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm

Daniel Rosenlind är socionom och legitimerad psykoterapeut (KBT). Han har grundutbildning i familjeterapi samt i psykoterapi på psykodynamisk grund. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med tillit, intimitet, kommunikation, lust, omtanke och respekt. Daniel har också lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vid Adoptionsrådgivningen. Daniel tar emot även engelsktalande. E-post

Carolina Nobel, Familjerådgivningen City Stockholm Carolina Nobel, Familjerådgivningen City Stockholm
Carolina Nobel är socionom och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och är utbildad inom schematerapi och psykodynamisk terapi. Carolina har arbetat med behandlings- och förändringsarbete för par- och familjer med både inre och yttre svårigheter i över 10 år. Hon har erfarenhet av de flesta former av psykologisk och psykiatrisk problematik hos människor i varierande åldrar samt av andra problem och utmaningar som livskriser, negativa livsmönster, osäker självkänsla, stress, och relationsproblem. Carolina har i flera år arbetat med föräldraskapsfrågor inom barnhälsovården och socialtjänsten och hon har stor kunskap om funktionsnedsättningar samt hur det kan påverka parrelationen att ha ett barn med särskilda behov.
Lotta Clemmedsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lotta Clemmedsson, Familjerådgivningen City Stockholm
Lotta Clemmedsson är utbildad social-pedagog med utbildning i psykodynamisk terapi och interpersonell terapi. Hon har också vidare-utbildning i psykosocialt arbete, emotionellt fokuserad parterapi (EFT) och som diplomerad grupphandledare. Lotta har erfarenhet av de flesta former av psykologisk och psykiatriska svårigheter hos människor och som lever i olika familjekonstellationer. Under ca 15 år har Lotta arbetat med föräldraskap och parrelationer vid mödra- och barnhälsovård och genom det arbetet fått en stor erfarenhet av barns behov och utveckling och hur barn påverkas av svårigheter mellan föräldrar. Lotta arbetar främst utifrån EFT och anknytningsteori vilket innebär att tillsammans med paret / familjen göra synligt det negativa samspelsmönstret som paret / familjen har fastnat i. E-post
Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm

Ninnie är socionom med vidare-utbildning inom familjeterapi, psykoterapi, sexologi samt kris- och sorge- bearbetning. Ninnie har 40 års erfarenhet av förändringsarbete i familjer och nätverk. I arbetet med parsamtal kan det handla om att skapa vägar till acceptans och förståelse, möta och kunna hantera svårigheter som tystnad / konflikter i kommunikation, kriser i form av t ex otrohet och att vända fokus från problem till öppningar för möjligheter samt att formulera önskade mål. Ninnie har också mångårig erfarenhet av bonusfamiljens mångfasetterade frågeställningar och samtal med föräldrar som riskerar att fastna, eller redan har fastnat i vårdnadskonflikter. Ninnie har vidare ävan stor erfarenhet av samtal mellan vuxna barn och deras föräldrar / svärföräldrar där syftet kan vara att skapa förståelse för händelser bakåt och att utveckla relationen framåt mot gemensamt formulerade mål. E-post

Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm
Carin Lövmar är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Carin har också vidareutbildning i psykosocialt arbete och i sexologi. Hon har lång erfarenhet av arbete med familjer med små barn när det gäller föräldraskap och anknytning. Under de senaste 15 åren har Carin arbetat med samtal och psykoterapier. Hon har mött kvinnor och par utifrån familjebildning, graviditet, förlossning och även traumatiska upplevelser inom dessa delar i livet. Hon har också arbetat med sexologiska problem så som samlagssmärta / vestibulit och lustproblematik, vilket påverkar individen såväl som parrelationen. Carin har också lång erfarenhet av att arbeta med enskilda och par i kris och sorg, och i avgörande livsfrågor. E-post
Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Lars har också en grundläggande psykoterapeutisk utbildning i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och KBT. Lars har under 20 år arbetat med barn och familj i olika former. Lars har stor erfarenhet av arbete med separerade föräldrapar som är i konflikt och inte kommer överens kring frågor som rör barnen. Lars har också fortbildning inom, och mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. Lars tar även emot engelsktalande par. E-post

Eva Sahlin, Familjerådgivningen City Stockholm Eva Sahlin, Familjerådgivningen City Stockholm
Eva Sahlin är senior, auktoriserad familjerådgivare. Eva är utbildad socionom med vidareutbildning i familjeterapi, föräldraarbete och sexologi. Eva har en psykodynamisk grundutbildning i psykoterapi och lång erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer, Kärnan i Evas arbetssätt är förändringsarbetet, att hitta vägar att stöda och följa individ och familj i förändringsprocessen. Tack vare  lång och bred erfarenhet har hon en god  helhetsbild över hur människans livssituation kan formas av olika sammanhang. E-post

Kontakt
Oss når ni på tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.

Avgift
Avgiften på 350 kr/samtal (90 min) betalas med kort. Upp till fem samtal erbjuds med möjlighet till förlängning med ytterligare samtal om behov finns.

För att få information om hur gå till väga att boka tid hos en av våra familjerådgivare måste först socialförvaltningen kontaktas, tel 08 – 540 812 00 eller besök receptionen i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Av kommunen får ni får en rekvisition som tas med till varje besök.

Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef är Andreas Wiklund, E-post

Hitta
Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget).