logga - google+

Familjerådgivningen City - för boende på Ekerö
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Ekerö Kommun. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi.

Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm
Carin Lövmar är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Carin har också vidareutbildning i psykosocialt arbete och i sexologi. Hon har lång erfarenhet av arbete med familjer med små barn när det gäller föräldraskap och anknytning. Under de senaste 15 åren har Carin arbetat med samtal och psykoterapier. Hon har mött kvinnor och par utifrån familjebildning, graviditet, förlossning och även traumatiska upplevelser inom dessa delar i livet. Hon har också arbetat med sexologiska problem så som samlagssmärta / vestibulit och lustproblematik, vilket påverkar individen såväl som parrelationen. Carin har också lång erfarenhet av att arbeta med enskilda och par i kris och sorg, och i avgörande livsfrågor. E-post 
Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm
Madelen Alling är auktoriserad familjerådgivare och socionom med vidareutbildning i familjeterapi. Hon har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering, har läst metoder i klinisk sexologi samt har en grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy).  Madelen har arbetat som familjeterapeut i många år samt som familjerådgivare i 18 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. En förbättrad kommunikation och nya samspelsmönster leder ofta till förståelse på ett djupare plan och mer långsiktiga förändringar. Madelen har också i flera år arbetat specifikt med barnlöshets påverkan på parrelationen. E-post
Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning
par- och familjeterapi.
Lars har även grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi och KBT. Han har också studerat klinisk sexologi, grundkurs i emotionellt fokuserad parterapi samt metoder för arbete med våld i nära relationer. Lars har lång erfarenhet av att arbeta med par som upplever kommunikationsproblem, brist på intimitet, otrohet samt utmaningar i föräldraskapet. Lars har också specifik kunskap kring föräldrakonflikter efter separation, beroende och ätstörningars påverkan på relationer samt existentiella frågor. En genuin och trygg kontakt är en förutsättning för att kunna tala om det som är svårt. Centralt i samtalen är kartläggning av relationsmönster samt utforskande av tankar, känslor och beteenden som påverkar er situation. Utifrån era unika behov och tillsammans med er formuleras mål och strategier, för meningsfull förändring över tid. Lars tar även emot för individuella psykoterapisamtal och engelsktalande. E-post

Lotta Clemmedsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lotta Clemmedsson, Familjerådgivningen City Stockholm
Lotta Clemmedsson är beteendevetare med utbildning i psykodynamisk terapi och interpersonell terapi. Hon har också vidare-utbildning i parrelationer och emotionellt fokuserad parterapi (EFT) och som diplomerad grupphandledare. Lotta har erfarenhet av de flesta former av psykologisk och psykiatriska svårigheter hos människor. Hon träffar familjer och par i olika konstellationer som tex föräldrar, bonusföräldrar, par, vuxna barn och föräldrar och vuxna syskon. Lotta arbetar bl.a med kris, sorg, konflikt och kommunikations problem. Lotta har kunskap av barns behov och utveckling och hur barn påverkas av svårigheter mellan föräldrar. Lotta arbetar främst utifrån EFT, anknytnings och systemteorin. Det innebär att tillsammans med paret / familjen göra synligt det negativa samspelsmönstret som paret / familjen har fastnat i. E-post
Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm

Daniel Rosenlind är socionom och legitimerad psykoterapeut (KBT). Han har grundutbildning i systemisk familjeterapi och psykoterapi på psykodynamisk grund. Daniel har arbetat med psykoterapeutiskt förändringsarbete med par, familjer, vuxna och barn i 20 år. Han har lång erfarenhet av att arbeta med par som upplever en kris i parrelationen. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med kommunikation, svartsjuka, tillit, intimitet, lust, omtanke, respekt och acceptans. Han arbetar för att hjälpa par att öka medvetenheten om de egna och sin partners beteenden, känslor och behov, vilket kan öka tryggheten i relationen, hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra, öka förståelsen för varandra, bryta negativa mönster och samspel, samt hitta vägar till en varaktig förändring. Daniel har stor erfarenhet att arbeta med bonusfamiljer. Han tar även emot engelsktalande. E-post

Carolina Nobel, Familjerådgivningen City Stockholm Carolina Nobel, Familjerådgivningen City Stockholm
Carolina Nobel är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar integrerat utifrån beprövade metoder inom KBT, och Schematerapi. Carolina har arbetat med behandlings- och förändringsarbete för par- och familjer med både inre och yttre svårigheter i över 10 år. Hon har erfarenhet av de flesta former av psykologisk problematik hos människor i varierande åldrar samt av andra problem och utmaningar som livskriser, otrohet, stress, negativa livsmönster och föräldraskap. Carolina har stor kunskap kring neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
 
Genom samtal arbetar vi aktivt tillsammans, ibland med övningar, då det är när vi omsätter nytt tänkande och ökad förståelse för känslor i praktisk vardag vi får en förändring av livet. Centralt i Carolinas arbete är att ni tillsammans formulerar vad som är viktigt för er och arbetar mot era mål med en ökad förståelse för egna och gemensamma behov, övning att lyssna på varandra, tydligare sätt att kommunicera på och problemlösning vid konflikter. Detta för att öka tryggheten och den känslomässiga intimiteten och erhålla positivare relationer i familjen. E-post
Birgitta Örjes Svensson, Familjerådgivningen City Stockholm Birgitta Örjes Svensson, Familjerådgivningen City Stockholm
Birgitta Örjes Svensson är socionom, familjeterapeut och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Hon har tidigare arbetat som familjerådgivare och har vidareutbildning i sexologi och emotionell fokuserad parterapi (EFT).  
Svårigheter och prövningar på olika sätt möter alla par och familjer genom livet. Ett av flera arbetssätt som Birgitta använder är att som rådgivare tillsammans med paret/ familjen kartlägga nuvarande och tidiga relationer genom att titta på anknytningsmönster. Relationsmönster behöver formuleras och förstås som en förutsättning för ett förändringsarbete. En förbättrad kommunikation leder till en djupare förståelse. I mer än 15 år har Birgitta arbetat med sexuella frågeställningar. Hon har tillsammans med en kollega utvecklat Huddingemodellen, en teambehandlingsmodell för när sex gör ont/vestibulodyni. E-post


Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 07:00-16:30. E-post 

Avgift
Avgiften på 500 kr/samtal (90 min) betalas med kort. Upp till fem samtal erbjuds.

Du behöver ha ett kundnummer som du uppger när du bokar tid. Om du bokar din tid via nätet mailar du numret till info@familjeradgivningen.com. Kundnumret får du genom att kontakta socialkontorets reception via telefon 08-124 57 100 eller vid besök.  

Mottagningens öppettider

Måndag 08:00-19:00 Torsdag 08:00-19:00
Tisdag 08:00-19:00 Fredag 08:00-17:00
Onsdag 08:00-19:00

Hitta
Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget). 

Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef är Andreas Wiklund, E-post