logga - google+

Familjerådgivningen City - för boende i Järfälla

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Järfälla Kommun. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi.


Hötorget / Målargatan 7 

Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm

Ninnie är socionom med vidare-utbildning inom familjeterapi, psykoterapi, sexologi samt kris- och sorge- bearbetning. Ninnie har 40 års erfarenhet av förändringsarbete i familjer och nätverk. I arbetet med parsamtal kan det handla om att skapa vägar till acceptans och förståelse, möta och kunna hantera svårigheter som tystnad / konflikter i kommunikation, kriser i form av t ex otrohet och att vända fokus från problem till öppningar för möjligheter samt att formulera önskade mål. Ninnie har också mångårig erfarenhet av bonusfamiljens mångfasetterade frågeställningar och samtal med föräldrar som riskerar att fastna, eller redan har fastnat i vårdnadskonflikter. Ninnie har vidare ävan stor erfarenhet av samtal mellan vuxna barn och deras föräldrar / svärföräldrar där syftet kan vara att skapa förståelse för händelser bakåt och att utveckla relationen framåt mot gemensamt formulerade mål. E-post

Tar ej emot nya ärenden 2019. 

Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Lars har också en grundläggande psykoterapeutisk utbildning i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och KBT. Lars har under 20 år arbetat med barn och familj i olika former. Lars har stor erfarenhet av arbete med separerade föräldrapar som är i konflikt och inte kommer överens kring frågor som rör barnen. Lars har också fortbildning inom, och mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. Lars tar även emot engelsktalande par. E-post

Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm

Daniel Rosenlind är socionom och legitimerad psykoterapeut (KBT). Han har grundutbildning i familjeterapi samt i psykoterapi på psykodynamisk grund. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med tillit, intimitet, kommunikation, lust, omtanke och respekt. Daniel har också lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vid Adoptionsrådgivningen. Daniel tar emot även engelsktalande. E-post

Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm
Carin Lövmar är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Carin har också vidareutbildning i psykosocialt arbete och i sexologi. Hon har lång erfarenhet av arbete med familjer med små barn när det gäller föräldraskap och anknytning. Under de senaste 15 åren har Carin arbetat med samtal och psykoterapier. Hon har mött kvinnor och par utifrån familjebildning, graviditet, förlossning och även traumatiska upplevelser inom dessa delar i livet. Hon har också arbetat med sexologiska problem så som samlagssmärta / vestibulit och lustproblematik, vilket påverkar individen såväl som parrelationen. Carin har också lång erfarenhet av att arbeta med enskilda och par i kris och sorg, och i avgörande livsfrågor. E-post

Tar ej emot nya ärenden 2019. 

Hitta
Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget). 


T-Centralen / Kungsgatan 84

Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm
Madelen Alling är socionom med vidareutbildning i familjeterapi och auktoriserad familjerådgivare. Hon har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering, har läst metoder i klinisk sexologi samt har en grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy).  Madelen har arbetat som familjeterapeut i många år samt som familjerådgivare i 15 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. En förbättrad kommunikation och nya samspelsmönster leder ofta till förståelse på ett djupare plan och mer långsiktiga förändringar. Madelen har också i flera år arbetat specifikt med barnlöshets påverkan på parrelationen. E-post

Hitta
Kungsgatan 84 (450 m från T-Centralen). 

Eva Marie Sundberg är socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och auktoriserad familjerådgivare med sexologisk vidareutbildning. Hon är också utbildad psykoterapilärare och handledare och har kompletterande KBT-utbildning. Eva Marie har arbetat som familjerådgivare och familjeterapeut under hela sitt yrkesliv. Hon har lång erfarenhet av att möta par, familjer och enskilda i livets olika faser och av frågor som rör de nära relationerna. Eva Marie har spetskompetens på det sexologiska området och kring föräldraskap och barn- och ungdomspsykologiska aspekter.
 
I familjerådgivning ligger fokus på de vuxna relationerna. Som familjerådgivare arbetar Eva Marie för att hjälpa er
- att föra konstruktiva samtal när ni har svårigheter att kommunicera, lyssna på och förstå varandra
- att hantera kriser, konflikter och trauman som försvårar relationen
- att våga prata om frågor som rör intimitet, närhet, sex, lust och olust
- att hitta ett fungerande samspel och samarbete i vardagen
- att prata om föräldraskap
- att prata om att stanna eller lämna relationen
- att hantera utmaningar, formulera det som är svårt, reflektera och finna vägar


Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.

Avgift
Avgiften på 261 kr/samtal (90 min) betalas med kort. Upp till fem samtal erbjuds med möjlighet till förlängning med ytterligare samtal om behov finns.

Du behöver ha ett kundnummer som du uppger när du bokar tid. Om du bokar din tid via nätet mailar du numret till info@familjeradgivningen.com. Kundnumret får du av socialförvaltningens kundtjänst (Järfälla Kommun): 08-580 28 500, menyval 2. E-adress: kundtjanst.social@jarfalla.se.

Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef är Andreas Wiklund, E-post