logga - google+

Familjerådgivningen City - för boende i Sigtuna
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi.


Hötorget / Målargatan 7

Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm Ninnie Björkman, Familjerådgivningen City Stockholm

Ninnie är socionom med vidare-utbildning inom familjeterapi, psykoterapi, sexologi samt kris- och sorge- bearbetning. Ninnie har 40 års erfarenhet av förändringsarbete i familjer och nätverk. I arbetet med parsamtal kan det handla om att skapa vägar till acceptans och förståelse, möta och kunna hantera svårigheter som tystnad / konflikter i kommunikation, kriser i form av t ex otrohet och att vända fokus från problem till öppningar för möjligheter samt att formulera önskade mål. Ninnie har också mångårig erfarenhet av bonusfamiljens mångfasetterade frågeställningar och samtal med föräldrar som riskerar att fastna, eller redan har fastnat i vårdnadskonflikter. Ninnie har vidare ävan stor erfarenhet av samtal mellan vuxna barn och deras föräldrar / svärföräldrar där syftet kan vara att skapa förståelse för händelser bakåt och att utveckla relationen framåt mot gemensamt formulerade mål. E-post

Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Lars har också en grundläggande psykoterapeutisk utbildning i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och KBT. Lars har under 20 år arbetat med barn och familj i olika former. Lars har stor erfarenhet av arbete med separerade föräldrapar som är i konflikt och inte kommer överens kring frågor som rör barnen. Lars har också fortbildning inom, och mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. Lars tar även emot engelsktalande par. E-post

Hitta
Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget). 

Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm

Daniel Rosenlind är socionom och legitimerad psykoterapeut (KBT). Han har grundutbildning i familjeterapi samt i psykoterapi på psykodynamisk grund. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med tillit, intimitet, kommunikation, lust, omtanke och respekt. Daniel har också lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vid Adoptionsrådgivningen. Daniel tar emot även engelsktalande. E-post

Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm
Carin Lövmar är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Carin har också vidareutbildning i psykosocialt arbete och i sexologi. Hon har lång erfarenhet av arbete med familjer med små barn när det gäller föräldraskap och anknytning. Under de senaste 15 åren har Carin arbetat med samtal och psykoterapier. Hon har mött kvinnor och par utifrån familjebildning, graviditet, förlossning och även traumatiska upplevelser inom dessa delar i livet. Hon har också arbetat med sexologiska problem så som samlagssmärta / vestibulit och lustproblematik, vilket påverkar individen såväl som parrelationen. Carin har också lång erfarenhet av att arbeta med enskilda och par i kris och sorg, och i avgörande livsfrågor. E-post
Carolina Nobel, Familjerådgivningen City Stockholm Carolina Nobel, Familjerådgivningen City Stockholm
Carolina Nobel är socionom och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och är utbildad inom schematerapi och psykodynamisk terapi. Carolina har arbetat med behandlings- och förändringsarbete för par- och familjer med både inre och yttre svårigheter i över 10 år. Hon har erfarenhet av de flesta former av psykologisk och psykiatrisk problematik hos människor i varierande åldrar samt av andra problem och utmaningar som livskriser, negativa livsmönster, osäker självkänsla, stress, och relationsproblem. Carolina har i flera år arbetat med föräldraskapsfrågor inom barnhälsovården och socialtjänsten och hon har stor kunskap om funktionsnedsättningar samt hur det kan påverka parrelationen att ha ett barn med särskilda behov.


T-Centralen / Kungsgatan 84

Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm
Madelen Alling är socionom med vidareutbildning i familjeterapi.  Hon har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering, har läst metoder i klinisk sexologi samt har en grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy).  Madelen har arbetat som familjeterapeut i många år samt som familjerådgivare i 15 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. En förbättrad kommunikation och nya samspelsmönster leder ofta till förståelse på ett djupare plan och mer långsiktiga förändringar. Madelen har också i flera år arbetat specifikt med barnlöshets påverkan på parrelationen. E-post
Birgitta Örjes Svensson, Familjerådgivningen City Stockholm Birgitta Örjes Svensson, Familjerådgivningen City Stockholm
Birgitta Örjes Svensson är socionom, familjeterapeut och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Hon har tidigare arbetat som familjerådgivare och har vidareutbildning i sexologi och emotionell fokuserad parterapi (EFT). Birgitta har även mångårig erfarenhet från ungdomsmottagning samt mödravård och gynekologisk mottagning.
Svårigheter och prövningar på olika sätt möter alla familjer genom livet. Ett av flera arbetssätt som Birgitta använder är att som rådgivare tillsammans med paret/ familjen kartlägga nuvarande och eventuellt tidigare relationer genom att titta på anknytningsmönster. Negativa relationsmönster behöver formuleras och förstås som en förutsättning för ett förändringsarbete. I mer än 15 år har Birgitta arbetat med sexuella frågeställningar. Hon har tillsammans med en kollega utvecklat Huddingemodellen, en teambehandlingsmodell för när sex gör ont/vestibulodyni. E-post
Lotta Clemmedsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lotta Clemmedsson, Familjerådgivningen City Stockholm
Lotta Clemmedsson är utbildad social-pedagog med utbildning i psykodynamisk terapi och interpersonell terapi. Hon har också vidare-utbildning i psykosocialt arbete, emotionellt fokuserad parterapi (EFT) och som diplomerad grupphandledare. Lotta har erfarenhet av de flesta former av psykologisk och psykiatriska svårigheter hos människor och som lever i olika familjekonstellationer. Under ca 15 år har Lotta arbetat med föräldraskap och parrelationer vid mödra- och barnhälsovård och genom det arbetet fått en stor erfarenhet av barns behov och utveckling och hur barn påverkas av svårigheter mellan föräldrar. Lotta arbetar främst utifrån EFT och anknytningsteori vilket innebär att tillsammans med paret / familjen göra synligt det negativa samspelsmönstret som paret / familjen har fastnat i. E-post

Hitta
Kungsgatan 84 (450 m från T-Centralen). 


Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.

Avgift
Avgiften är 1600 kr per samtal (90 min). Avgiften betalas med kort och debiteras vid återbud mindre än 24 timmar innan besöket. 

Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef är Andreas Wiklund, E-post