logga - google+

Familjerådgivningen City - för boende i Solna

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Solna Stad. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi


Hötorget / Målargatan 7

Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm Carin Lövmar, Familjerådgivningen City Stockholm
Carin Lövmar är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Carin har också vidareutbildning i psykosocialt arbete och i sexologi. Hon har lång erfarenhet av arbete med familjer med små barn när det gäller föräldraskap och anknytning. Under de senaste 15 åren har Carin arbetat med samtal och psykoterapier. Hon har mött kvinnor och par utifrån familjebildning, graviditet, förlossning och även traumatiska upplevelser inom dessa delar i livet. Hon har också arbetat med sexologiska problem så som samlagssmärta / vestibulit och lustproblematik, vilket påverkar individen såväl som parrelationen. Carin har också lång erfarenhet av att arbeta med enskilda och par i kris och sorg, och i avgörande livsfrågor. E-post 
Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lars Karlsson, Familjerådgivningen City Stockholm

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Lars har också en grundläggande psykoterapeutisk utbildning i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och KBT. Lars har under 20 år arbetat med barn och familj i olika former. Lars har stor erfarenhet av arbete med separerade föräldrapar som är i konflikt och inte kommer överens kring frågor som rör barnen. Lars har också fortbildning inom, och mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. Lars tar även emot engelsktalande par. E-post

Eva Marie Sundberg, Familjerådgivningen City Stockholm Eva Marie Sundberg, Familjerådgivningen City Stockholm
Eva Marie Sundberg är socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och auktoriserad familjerådgivare med sexologisk vidareutbildning. Hon är också utbildad psykoterapilärare och handledare och har kompletterande KBT-utbildning. Eva Marie har arbetat som familjerådgivare och familjeterapeut under hela sitt yrkesliv. Hon har lång erfarenhet av att möta par, familjer och enskilda i livets olika faser och av frågor som rör de nära relationerna. Eva Marie har spetskompetens på det sexologiska området och kring föräldraskap och barn- och ungdomspsykologiska aspekter.
 
I familjerådgivning ligger fokus på de vuxna relationerna. Som familjerådgivare arbetar Eva Marie för att hjälpa er
- att föra konstruktiva samtal när ni har svårigheter att kommunicera, lyssna på och förstå varandra
- att hantera kriser, konflikter och trauman som försvårar relationen
- att våga prata om frågor som rör intimitet, närhet, sex, lust och olust
- att hitta ett fungerande samspel och samarbete i vardagen
- att prata om föräldraskap
- att prata om att stanna eller lämna relationen
- att hantera utmaningar, formulera det som är svårt, reflektera och finna vägar
E-post

Hitta
Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget). Lokalen är handikappanpassad och hiss finns in i lokalen.

Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm Daniel Rosenlind, Familjerådgivningen City Stockholm

Daniel Rosenlind är socionom och legitimerad psykoterapeut (KBT). Han har grundutbildning i systemisk familjeterapi, psykoterapi på psykodynamisk grund, samt emotionellt fokuserad terapi (EFT). Daniel har arbetat med psykoterapeutiskt förändringsarbete med par, familjer, vuxna och barn i 20 år. Han har lång erfarenhet av att arbeta med par som upplever en kris i parrelationen. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med kommunikation, svartsjuka, tillit, intimitet, lust, omtanke, respekt och acceptans. Han arbetar bla med EFT för att hjälpa par att öka medvetenheten om de egna och sin partners beteenden, känslor och behov, vilket kan öka tryggheten i relationen, hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra, öka förståelsen för varandra, bryta negativa mönster och samspel, samt hitta vägar till en varaktig förändring. Daniel har stor erfarenhet att arbeta med bonusfamiljer. Han tar även emot engelsktalande. E-post

Carolina Nobel, Familjerådgivningen City Stockholm Carolina Nobel, Familjerådgivningen City Stockholm
Carolina Nobel är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar integrerat utifrån beprövade metoder inom KBT, och Schematerapi. Carolina har arbetat med behandlings- och förändringsarbete för par- och familjer med både inre och yttre svårigheter i över 10 år. Hon har erfarenhet av de flesta former av psykologisk problematik hos människor i varierande åldrar samt av andra problem och utmaningar som livskriser, otrohet, stress, negativa livsmönster och föräldraskap. Carolina har stor kunskap kring neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
 
Genom samtal arbetar vi aktivt tillsammans, ibland med övningar, då det är när vi omsätter nytt tänkande och ökad förståelse för känslor i praktisk vardag vi får en förändring av livet. Centralt i Carolinas arbete är att ni tillsammans formulerar vad som är viktigt för er och arbetar mot era mål med en ökad förståelse för egna och gemensamma behov, övning att lyssna på varandra, tydligare sätt att kommunicera på och problemlösning vid konflikter. Detta för att öka tryggheten och den känslomässiga intimiteten och erhålla positivare relationer i familjen.. E-post
Lotta Clemmedsson, Familjerådgivningen City Stockholm Lotta Clemmedsson, Familjerådgivningen City Stockholm
Lotta Clemmedsson är beteendevetare med utbildning i psykodynamisk terapi och interpersonell terapi. Hon har också vidare-utbildning i parrelationer och emotionellt fokuserad parterapi (EFT) och som diplomerad grupphandledare. Lotta har erfarenhet av de flesta former av psykologisk och psykiatriska svårigheter hos människor. Hon träffar familjer och par i olika konstellationer som tex föräldrar, bonusföräldrar, par, vuxna barn och föräldrar och vuxna syskon. Lotta arbetar bl.a med kris, sorg, konflikt och kommunikations problem. Lotta har kunskap av barns behov och utveckling och hur barn påverkas av svårigheter mellan föräldrar. Lotta arbetar främst utifrån EFT, anknytnings och systemteorin. Det innebär att tillsammans med paret / familjen göra synligt det negativa samspelsmönstret som paret / familjen har fastnat i. E-post


T-Centralen / Kungsgatan 84

Birgitta Örjes Svensson, Familjerådgivningen City Stockholm Birgitta Örjes Svensson, Familjerådgivningen City Stockholm
Birgitta Örjes Svensson är socionom, familjeterapeut och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Hon har tidigare arbetat som familjerådgivare och har vidareutbildning i sexologi och emotionell fokuserad parterapi (EFT).  
Svårigheter och prövningar på olika sätt möter alla par och familjer genom livet. Ett av flera arbetssätt som Birgitta använder är att som rådgivare tillsammans med paret/ familjen kartlägga nuvarande och tidiga relationer genom att titta på anknytningsmönster. Relationsmönster behöver formuleras och förstås som en förutsättning för ett förändringsarbete. En förbättrad kommunikation leder till en djupare förståelse. I mer än 15 år har Birgitta arbetat med sexuella frågeställningar. Hon har tillsammans med en kollega utvecklat Huddingemodellen, en teambehandlingsmodell för när sex gör ont/vestibulodyni. E-post
Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm Madelen Alling, Familjerådgivningen City Stockholm
Madelen Alling är auktoriserad familjerådgivare och socionom med vidareutbildning i familjeterapi. Hon har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering, har läst metoder i klinisk sexologi samt har en grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy).  Madelen har arbetat som familjeterapeut i många år samt som familjerådgivare i 18 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. En förbättrad kommunikation och nya samspelsmönster leder ofta till förståelse på ett djupare plan och mer långsiktiga förändringar. Madelen har också i flera år arbetat specifikt med barnlöshets påverkan på parrelationen. E-post

Hitta
Kungsgatan 84 (450 m från T-Centralen). 


Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.

Vi har nio rådgivare vilket underlättar för att kunna ge er som söker tid hos samma rådgivare med täta intervaller om så behövs. Vi garanterar att man blir erbjuden en första tid inom tre veckor men oftast kan vi erbjuda tid inom en vecka.

Avgift
Avgiften på 465 kr/samtal (90 min) betalas med kort. Avgiften debiteras vid återbud senare än kl 09:00 dagen innan besöket.

Om det behövs kan fler samtal erbjudas vilket då godkänns av socialförvaltningen. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns för par/familjer vars ekonomi ligger i nivå med eller under normen för ekonomisk grundtrygghet.

Kommunikationer
Mottagningen på Målargatan ligger 170 m från Hötorget och 450 m från t-centralen. Till och från t-centralen går tunnelbana, pendeltåg, buss och tåg. Även till och från Hötorget kan ni resa med tunnelbana eller buss. Mottagningen på Hornsgatan nås med buss, tunnelbana eller pendeltåg.

Öppettider
Våra öppettider är mån-tors 8-19, fre 8-17

Språk
Samtal kan ges på svenska, engelska och övriga språk med tolk (utan särskild avgift).  

Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef är Andreas Wiklund, e-post