logga - google+

Utbildningsdagar

Funktion och förmåga hos personer med NPF diagnos och hur det påverkar parrelationen

Familjerådgivare träffar ofta par där den ene har någon form av neuropsykiatrisk diagnos som innebär nedsättning av exekutiva funktioner. Det påverkar bland annat samarbete och sexliv. Förmågan att fantisera och abstrakttänkande är viktiga delar för anknytningen och ett delat fokus vilket en i paret kan ha förväntningar på och saknar. Under dessa utbildningsdagar tar vi upp:

Funktion och förmåga hos personer med diagnos och hur det påverkar parrelationen. 

Hur förstår vi det som inte fungerar?
Vad använder vi för interventioner och metoder kopplat till hur vi förstår problematiken?
 


STOCKHOLM    2020-09-09 – 2020-09-10 (kl 09:00-16:00) 

Anna-Rosa Perris, Leg läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri, Leg psykoterapeut och KBT handledare

Kostnad: 3000 kr. Anmälan är bindande och görs till utbildning@familjeradgivningen.com

Plats: Bellevuekonferens - Paschens malmgård
Bellevuevägen 10, 113 47 Stockholm