Välkommen till Familjerådgivningen!

Familjerådgivningen drivs av Mentea AB. Vi har fyra mottagningar och avtal med 26 kommuner. Våra rådgivare har lång erfarenhet av arbete med par eller familjer, ofta mer än 15-20 år. Så gott som samtliga har utbildning som socionom och flera är även legitimerade psykoterapeuter och handledare. Vi är en av Sveriges ledande utförare inom området vilket har gjort oss specialiserade på just familjerådgivning. Vår ambition är att med god kvalitet utföra och utveckla detta viktiga arbete och genom detta få våra besökares fortsatta förtroende. Vid vår mottagning i Stockholm erbjuds också psykoterapi.

Varmt välkommen!