logga - google+

Landskronas Familjerådgivning
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Landskrona Stad.

Ante Westman, Landskronas Familjerådgivning Ante Westman, Landskronas Familjerådgivning
Ante Westman har steg 1 utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy), utbildad socialpedagog och har utbildning i bl.a. familjeterapi, anknytningsteori, spädbarnspsykiatri och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Ante har många års erfarenhet av att arbeta med familjerelationer. En röd tråd i detta arbete har varit familjebehandling utifrån föräldrarollen med barn i olika åldrar, varav 15 år varit riktat till spädbarnsfamiljer. I arbetet med spädbarnsfamiljer har Ante kommit nära betydelsen av det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar och på vilket sätt det påverkar vår anknytningsmodell och inre struktur som vi senare i livet använder för att knyta an till våra nära relationer som vuxna. När det uppstår kollisioner och känslor av missnöje i parrelationen leder det lätt till negativa mönster och det kan då vara till hjälp att utforska och lära känna sitt egna anknytningsmönster för att få en djupare förståelse både för sig själv och den andre. En sådan förståelse kan i sin tur ge oss möjlighet till mer långsiktiga förändringar och nya samspelsmönster. E-post


Avgift
För dig som är folkbokförd i Landskrona är första samtalet är avgiftsfritt och därefter är avgiften 125 kr per samtal (75 min). Avgiften betalas med kort och debiteras vid återbud mindre än 24 timmar innan besöket. Upp till tio samtal erbjuds. 
 

Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.


Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef Andreas Wiklund: E-post

Adress
Familjecentral Rådstugan, Storgatan 36 Landskrona