Blogg

Välkommen till vår blogg! Här får du följa med i våra familjerådgivares tankegångar och reflektioner. På bloggen kommer du kunna läsa inlägg från våra familjerådgivare, som arbetar vid vår mottagning i Stockholm. Stafettpinnen går runt mellan familjerådgivarna. Allt för att sprida kunskap och reflektioner som berör vår verksamhet.

Relationsbråk leder till fördjupning om vi är öppna för att reparera och försöker förstå

Som familjerådgivare möter vi många par som önskar att få hjälp med kommunikationen. Relationer är komplexa och att försöka förstå och vad som ens partner menar kan kännas svårt. Man tolkar sin partner främst utifrån sina egna erfarenheter. I Modern Psykologi nr 3 2022 finns en spännande och tänkvärd artikel. Huvudbudskapet är att ”disharmoni är […]

Read more...

Nyhet på mottagningen – ”Ett samtal i taget”

Nu utökar vi vårt utbud med ett Ett Samtal i Taget (ESiT). Metoden går ut på att erbjuda parterapi vid ett tillfälle. Metoden har utvecklats de senaste 30 åren och bygger på Moshe Talmons bok Single sessions therapy som kom ut 1990. Talmon hade vid en genomgång av journaler vid kliniken där han arbetade sett att […]

Read more...