logga - google+

Helsingborgs Familjerådgivning - för boende i perstorp
Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Perstorps Kommun.
 

Susanne Trade, Helsingborgs Familjerådgivning Susanne Trade, Helsingborgs Familjerådgivning
Susanne Trade har lång erfarenhet av att möta och arbeta med familjerelationer i livets olika skeenden. Bland annat har hon tidigare under många år varit verksam på en familjecentral. I rummet vill hon ge er en möjlighet att lyssna in och samtala med varandra. Susanne Trade har en socionomexamen och en psykoterapiutbildning (psykodynamisk steg ett) som påbyggnad. Därutöver har hon handledarutbildning i Aktivt föräldraskap och handledarutbildning i samtalsgrupper för barn. E-post
Ante Westman, Helsingborgs Familjerådgivning Ante Westman, Helsingborgs Familjerådgivning
Ante Westman har steg 1 utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy), utbildad socialpedagog och har utbildning i bl.a. familjeterapi, anknytningsteori, spädbarnspsykiatri och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Ante har många års erfarenhet av att arbeta med familjerelationer. En röd tråd i detta arbete har varit familjebehandling utifrån föräldrarollen med barn i olika åldrar, varav 15 år varit riktat till spädbarnsfamiljer. I arbetet med spädbarnsfamiljer har Ante kommit nära betydelsen av det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar och på vilket sätt det påverkar vår anknytningsmodell och inre struktur som vi senare i livet använder för att knyta an till våra nära relationer som vuxna. När det uppstår kollisioner och känslor av missnöje i parrelationen leder det lätt till negativa mönster och det kan då vara till hjälp att utforska och lära känna sitt egna anknytningsmönster för att få en djupare förståelse både för sig själv och den andre. En sådan förståelse kan i sin tur ge oss möjlighet till mer långsiktiga förändringar och nya samspelsmönster. E-post
Johanna Furby, Helsingborgs Familjerådgivning Johanna Furby, Helsingborgs Familjerådgivning
Johanna Furby är utbildad socionom med grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Hon har erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och familjer och har i många år arbetat inom skolan. Hon har även arbetat med trauma- och flyktingproblematik. Johanna Furby har utbildning inom drogprevention och har bedrivit föräldrautbildningar. Idag bedriver Johanna samtalsterapi med par och enskilt, hon träffar familjer, vuxna, tonåringar samt nyblivna föräldrar. E-post
Thomas Härén utbildad är socialpedagog och legitimerad psykoterapeut. 
Thomas har mer än 30 års erfarenhet av arbete med psykoterapi och familjerådgivning. Thomas arbetar på mottagningen huvudsakligen måndagar. 

Kontakt
Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 08:30-16:00 (lunch 12-13). E-post.

Telefonrådgivning
Viss rådgivning kan ges via telefon. För bokning av detta hänvisas till tfn 0770-33 06 16.

Avgift
För dig som är folkbokförd i Svalöv är första samtalet avgiftsfritt och därefter är avgiften 300 kr per samtal (90 min). Avgiften betalas med kort och debiteras vid återbud mindre än 24 timmar innan besöket. Upp till sju samtal erbjuds. 

Adress
Stortorget 13, Helsingborg


Säg vad du tycker 
Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här

Verksamhetschef Andreas Wiklund: E-post